Forskningsprosjekt

Forskningsprosjekt

Edelmark AS, Ecofarma Organic Nordic AB og Turf Care AS er nå i samarbeid med lmjelt golfsenter om å utføre tester på USGA golfgreen. Grasartene er Agrostis canina L. (Hundekvein) og Agrostis stolonifera L. (krypkvein).

Feltet som er merket med U, er referanse og ubehandlet.

Feltet som er merket med EJ, er behandlet med flytende meitemarkkompost.

Feltet som er merket med NC32, er behandlet med HumeGro NC32.

Feltet som er behandlet med EJNC32 er kombinasjon av edelJuice og HumeGro NC32.

Hvilke tester vi tar,

Vi skal måle mikrobiell aktivitet og diversitet, CEC (kationombyttekapasitet), humussyrer, fullvinsyrer, plantehormoner, karboninnhold, organisk materiale, filt (thatch/mat), næringsstoffer (tiljgengelige og bundne), visuelt inntrykk, skuddtetthet, ugrassituasjonen, genrelle plantehelse. 

Takk til Jo Brand v/lmfelt Golfsenter som lar oss få bruke greenareal til forskning.