Vi som elsker plen

18.04.2023

Turf Care har en privat kunde i Oslo som tok kontakt med oss for råd om gresset i hagen. Kunden fulgte opp om gjødselplanen og så fort resultater. Hvis man sjekker adressen i dag på google maps så ser man tydelig hvem som elsker plen i Oslo vest.


Men norsk vinter er harmløs for hager også så Turf Care følger opp alle kunder på våren. Vi besøkte Trond i april og la en ny plan for sesongen. Som forventet så har jorden endret form og vi tok med sand. Sammen la vi ut sanden, ga Trond en gjødselplan og anbefalinger for sesongen. Her noen bilder fra dagen.

Vi spurte Trond om bakgrunnen og interessen for å engasjere Turf Care. Det er ikke så mange som gir sin private gressmatte ekstra omsorg og pleie. Jo, det er det forteller Trond oss og forteller oss at de er 11 tusen medlemmer i gruppen "Vi som elsker plen" på facebook!

Slik så plenen til Trond ut i fjor sommer! Ved neste inspeksjon er vi spente på årets resultat.