Om Turf Care

Etter over 20 år i grøntanleggsbransjen bestemte jeg meg for å starte eget selskap.
Turf Care AS ble etablert 4. februar 2021 og vi satser på:

  • Regenerativt landbruk
  • Urbant Landbruk
  • Golf og fotball
  • Kommunale og private grønt annlegg

Produktene vi skal gjøre dette med er:

  • Flytende spesialgjødsel
  • Væte og vannkonservingsprodukter
  • Sand
  • Frø
  • Analyser (Jord, blad og mikrobielle tjenester)
  • Teknisk rådgivning