Tjenester

Befaring

For nye kunder, så foretar vi en befaring hvor vi observerer banetilstanden, tar jordprøver og analyser disse samt går gjennom rutiner og maskinparken. Klubbens økonomi, stab og mål vil også innvirke på vår anbefaling. Basert på alle målbare faktorer, lager vi en rapport eller tildtandsrapport om du vil. Da har Greenkeeper og Daglig leder et verktøy for å styre etter. .

Gjødselsplan

Basert på analyser fra jordprøver og Greenkeepers nivå samt klubbens økonomi og mål, setter vi opp gjødslingsforslag. Dette er en plan over tilførsel av nødvendige næringsstoffer hvor vi retter opp ubalanser og dekker plantenes behov. Dette igjen er basert på hvilke grasarter /- sorter som er benyttet, bundne næringsstoffer, pH, klimatisk forhold, Greenkonstruksjon og økonomi. Nå som vi nærmer oss en fremtid uten bruk av kjemiske pesticider, så er Turf Care AS i forkant med gode løsninger og tilpassede produkter.

Greenkeeping

Turf Care AS tilbyr nå Greenkeeping på timebasis, maskinelle operasjoner som hullpipelufting, vertikalskjæring, toppdressing, høyhastighets såing med mer. Foruten å levere både gjødsel, sand og frø til prosjekter, leier vi også ut maskiner til golf- og fotballbaner. Hos oss får du også kjøpt slitedeler som underkniver, hullpiper, tinner, oljefiltre, luftfiltre med mer.

Oppfølging

Eksisterende kunder får besøk 1-2 ganger gjennom sesongen for oppfølging og måling av resultater. Noen ønsker mer hjelp enn andre og noen klarer seg fint selv. Turf Care AS satser på tett og godt samarbeide sammen med Greenkeeper og daglig leder. Felles mål og enighet om løsninger gir som oftest gode resultater.

Rådgiving

Etter over 20 år i bransjen vet vi at ærlige tilbakemeldinger som underbygges med analyseresultater, gir best langsiktig og godt samarbeid med Greenkeeper / Banemester. Vi ønsker langsiktige kundeforhold og forutsigbarhet, derfor ønsker vi tett samarbeid og felles måloppnåelse.

Våre tjenester leveres av vår fagmann Espen

Espen Bergmann

Daglig leder, Turf Care AS

Bestill våre tjenester

Send oss dine kontaktdetaljer og vi vil ta kontakt med deg så raskt som mulig.